ALEXANDRIA CENTRUM s.r.o.

Zlín, Česká republika

Tel:
+420 577 212 644
Gsm:
+420 603 742 032
E-mail:
alexandria@zlin.cz
 • Exportujete Vaše výrobky do Ruské Federaci či jiných států SNS nebo rádi by jste začali?
 • Expandujete a hledáte nová odbytiště?
 • Hledáte zboží nebo suroviny k importu z těchto zemí do ČR?
 • Máte jinou obchodní vizi jakkoliv spojenou s „Východem“ a nevíte jak ji realizovat a zhmotnit?
 • Máte nezodpovězené otázky ohledně exportu do Ruska a místní legislativy?

Rádi Vám pomůžeme.

 • Přenechte většinu svých starosti nám.
 • Vytvářejte projekty - pomůžeme Vám je zrealizovat.

Ruská Federace, Ukrajina, Kazachstán, Bělorus, Gruzie - umíme v tom chodit!

Kdo jsme a proč zrovny my?

Jsme vicegeneračni rodinná společnost se sídlem ve Zlíně a historie našich obchodních aktivit v České republice sahá k počátkům 90. let. Státy SNS jsou pro nás jednak původním domovem a zároveň i primární oblasti našich obchodních aktivit a zájmu v posledních dvaceti letech. Jedno z našich nosných odvětví - www.syvorotka.com (i v češtině).

Naše výhody:

 • Detailní znalost trhu Ruské Federaci a států SNS, místní mentality a zvyklostí.
 • Široké a stabilní partnerské zázemí s nadstandardními obchodními vztahy v těchto státech.
 • Bohaté vlastní obchodní zkušenosti v daném teritoriu.
 • Jazyková vybavenost.
 • Schopnost realizaci složitých a komplexních projektu.

Co umíme a nabízíme?

Komplexní řešení při vstupu na post-sovětské trhy.

 • Marketingové průzkumy trhu.
 • Vyhledání potenciálních odběratelů / dodavatelů / obchodních partnerů.
  1. Celoplošné oslovení celého oboru.
  2. Výběr nejvhodnějších subjektů a variant spolupráci na základě široké škály kritérií.
  3. Zmapování konkurenci. Porovnání cenové politiky.
  4. Sjednání konkrétních exportních / importních obchodu „na klíč“.
  5. Jednání s úřady, státní správou. Zastupování v jednání.
  6. Lobbing existujících a nových obchodních případů.
  7. Poradenství a konzultace.
 • Jednání s odběrateli / dodavateli dle pokynů zájemce za účelem dosáhnutí nejvýhodnější pozici zájemce v obchodních případech.
 • Řešení vzniklých potíží a problémů na cizím území vždy tím nejefektivnějším a zákonným způsobem.

Kompletní zajištění a optimalizace logistických řešení.

 • Doprava kamionová, železniční, námořní, letecká.
 • Přeprava kusových zásilek.
 • U kamionové dopravy zajištěni vždy nejnižší možné ceny přepravy prostřednictvím využití „zpáteček“ - vracejících se po vykládce kamiónů jak z ČR na Východ tak i z Východu do ČR.
 • Zajištěni skladovacích prostor, celních skladů.
 • Celní problematika. Zajištěni veškerých úkonů spojených s celním řízením při importu a exportu zboží a komodit.

Certifikace.

 • Zajištěni potřebné certifikaci výrobků podle předpisů cílové země při exportu.
 • Testování, certifikace a prohlášení o shodě zboží s normy ČR a EU při importu.

Informace.

Zajištěni důvěryhodných interních a veřejné stěží dostupných informací o odběrateli / dodavateli a jeho spolehlivosti na základě precedentů v minulosti a aktuálního stavu.

Minimalizace a eliminace rizik.

 • Platební styk: spolupráce s mezinárodními exportními pojišťovnami (EGAP a jiní).
 • Kvalita zboží: inspekce zboží před odesláním a po doručeni (SGS a jiní).
 • Doprava: pojištěni zboží během přepravy (Allianz a jiní).

Řešeni v internetovém prostředí.

 • Zajištěni tvorby internetových prezentaci / www stránek v ruském jazyce se zaměřením především na účelnost, přehlednost a funkčnost.
 • SEO optimalizace www stránek v předních ruskojazyčných vyhledávačích.
 • Umístěni a pravidelná aktualizace nabídek / poptávek na předních ruskojazyčných inzertních oborových serverech.
 • Cílené mailové oslovení firem v zájmovém oboru.
 • Zajištěni přístupu k informacím z aktuální celní databázi (Ruska Federace, Bělorusko, Ukrajina, Kazachstán) s údaji o všech importních / exportních případech, uvedením obchodních subjektů (vývozce / dovozce), popisu zboží, ceny a datumu. Účel - pomoc v lepší orientaci na trhu, odhalení konkurence, porovnání cenové politiky, prověření obchodních partnerů.

Organizace obchodních cest a účasti na veletrzích.

 • Zvolení toho nejvhodnějšího a klíčového pro účast veletrhu.
 • Zajištěni organizačních a administrativních záležitosti.
 • Víza, letenky, ubytování.
 • Případná bezprostřední účast naší strany a participace v jednáních.

Zajištěni založení a registraci firem v zahraničí.

Zprostředkování právních služeb v cílových zemích.

Překlady ČJ-RJ / RJ-ČJ za zvýhodněných podmínek.

 • Písemně překlady.
 • Písemně překlady s razítkem soudního překladatele.
 • Překlady katalogu, návodu a jiné dokumentace.
 • Ústní překlady.
 • Tlumočení.

Způsoby spolupráce s námi

Poskytnutí a prodej našich služeb.

Žádné navýšeni cen Vašich výrobků při jejich prodeji nebo výrobků poptávaných při nákupu. Platíte pouze za námi poskytované služby.

Zprostředkování obchodních případů na provizní bázi.

Vystupování naší společnosti jako vašeho přímého dodavatele / odběratele v jednotlivých obchodních případech.

Eliminace veškeré problematiky mezinárodního obchodu. Vaše spolupráce s českým právnickým subjektem s.r.o..

Freelance - vzdálené zaměstnání.

Vámi žádaný úkol versus naše promptní řešeni. Minimalizace Vašich nákladů na zaměstnance na jedné straně, poskytnutí kvalifikovaného výkonu na druhé.

Kontakty

ALEXANDRIA CENTRUM s.r.o.

Zlín, IČ: 293 03 711

Tel:
+420 577 212 644
+420 577 212 645
+420 577 212 646
Gsm:
+420 603 742 032
+420 603 871 699
Skype:
alexandriacz
E-mail:
alexandria@zlin.cz
Net:
www.ruskytrh.cz

 

PageUp

ALEXANDRIA CENTRUM s.r.o., Zlín, Česká republika

alexandria@zlin.cz www.ruskytrh.czwww.syvorotka.com

Ruský trh, SNS, Státy SNS, Ruska Federace, Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Bělorus, Bělorusko, Gruzie , post-sovětské trhy, průzkum trhu, lobbing, poradenství, konzultace, logistika, doprava Rusko, doprava Ukrajina, certifikace, prohlášení o shodě, ruskojazyčné vyhledávače, celní databáze, překlady, překlady ruština, ruština, ruský jazyk, zprostředkování, zprostředkování Rusko, zprostředkování Ukrajina, freelance, veletrh Rusko, export, import, export Rusko, export Ukrajina, import Rusko, import Ukrajina, vývozce, dovozce, www Rusko, web Rusko, SEO Rusko